Avvikande öppettider: Stängt 29/12 - Stängt 1/1-2024

Ni sköter väl ert systematiska brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Ett regelbundet SBA ger dig kontroll över din anläggning.

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

BIAB Larm kan hjälpa Er att utföra den systematiska brandskyddsarbetet, genom att vi hjälper Er säkerställer Ni att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt.

Dela artikeln på sociala medier