Brandlarm

Bränder är alltid farliga, oönskade och är ofta en enorm kostnad innan ni är tillbaka i normal fungerande drift! Det är inte bara branden och det som brunnit som kostar pengar. Många tänker inte på att verkligen göra sin riskanalys. Slutresultatet är ofta  att ett stort produktionsbortfall är ett faktum. Man tvingas hyra tillfälliga lokaler ordna med tillfälliga möbler, datorer, verktyg etc. Bränder lämnar ofta djupa spår hos personal och medarbetare, en brand är helt enkelt mycket mer än askan som blir kvar av en fastighet.  

Målet och syftet med en tidig branddetektering är att kunna minimera skadorna vid ett brandförlopp. Det bästa är om man kan stoppa branden själv utan risk för sin egen eller andras hälsa. Ett brandlarmsystem är ofta den bästa lösningen.

Glöm inte dom fyra ledorden vid en brand! – Rädda, Varna, Larma, Släck. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Nyckelfunktioner

Leverantörer