Inpassering

Inpasseringssystem kan ha många olika benämningar – Passerkontroll, passagekontroll, kortläsarsystem, tillträdeskontroll, behörighetskontroll etc.
Oavsett vad man väljer att kalla det för så är det den bästa lösningen för att kontrollera flöden av männinskor i en fastighet. Det ger er möjlighet att utreda och få kontroll över områden på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Det minimerar också kostnaden för ert låsssystem, en försvunnen eller borttappad nyckel kan resultera i stora oförutsedda utgifter till följd av ett utbytt låssystem. I jämförelse med ett borttappat eller förlorat inpasseringskort som du endast behöver deaktivera för att säkerställa att inga obehöriga personer får tillgång till dina värden eller tillträde till er fastighet.

För att tillmötesgå kundernas olika kravställningar erbjuder vi ett antal olika Inpasseringssystem. Från enkla web baserade system där du på ett smart sätt använder din vanliga browser för att administrera ditt system till mer komplexa klientbaserade anläggningar som kan byggas oändligt stora med flera olika fastigheter i enterprise miljö. Naturligtvis kan ditt passerkontrollsystem också vara en del av en integrerad systemlösning där flera olika teknikdelar samverkar för bästa totalekonomi och spårbarhet

Leverantörer

Nyckelfunktioner