Kodlås

Access betyder åtkomst eller tillträde. Vi har valt att använda begreppet access som ett samlingsnamn för installationer som innehåller kortläsare och annan elektronisk utrustning som kontrollerar tillträde.

Begränsa behörighet med system för passerkontroll och spärra enkelt ut förkomna behörigheter eller addera lika enkelt vid förändringar i verksamheten. Det finns också stora vinster i handhavande av inbrottslarm när man kombinerar passerkontroll och inbrottslarm i ett säkerhetssystem.