Mekaniska lås

Vi för alla typer av lås och beslag. Vi erbjuder funktionella lösningar från start till mål, vid nybyggnation och renovering. 

Låshus, låscylinder, tillhållarlås – vi hjälper dig att byta vid behov. 

Vi hanterar alla typer av lås och tillgodoser utrymningskrav via europanormer SS-EN 179 och SS-EN 1125. 

Nyckelsystem med behov av huvudnyckel skyddade samt digitala nycklar typ ILOQ

 

Våra fabrikat är: