Avvikande öppettider: Stängt 29/12 - Stängt 1/1-2024

Våra produkter

Digital tvättstugebokning

Digital tvättstugebokning är en modern lösning för att hantera bokningar och schemaläggning av tvättstugeutrymmen i bostads- eller hyreshus. Istället för att använda traditionella pappersbokningar eller personlig närvaro vid tvättstugan, erbjuder digital tvättstugebokning en bekväm och effektiv metod för att låta hyresgäster eller boende boka tvättider genom digitala plattformar, vanligtvis via en mobilapp eller en webbplats.

Genom digital tvättstugebokning kan hyresgäster eller boende enkelt se tillgängliga tvättider, boka sin önskade tid och även avboka eller ändra sina bokningar när det behövs. Bokningssystemet visar tydligt vilka tider som är lediga och vilka som redan är bokade, vilket ger en översiktlig vy över tvättstugans kapacitet.

Digitala infotavlor, postboxar & leveransboxar

Digitala infotavlor är moderna skärmar eller displayer som används för att visa information, meddelanden, annonser, och andra innehåll på ett visuellt och dynamiskt sätt. Innehållet kan enkelt uppdateras på distans, vilket gör digitala infotavlor till ett kraftfullt verktyg för att förmedla information och kommunicera med målgruppen.

Digitala postboxar erbjuder en sömlös integration med flera olika tillverkare av passersystem, vilket innebär att fastighetsägare inte behöver investera i separata och kostsamma system för exempelvis namnmärkning. Genom att integrera postboxarna med passersystemet blir det en effektiv och kostnadseffektiv lösning för fastighetsägaren. Genom att integrera digitala postboxar med passersystemet kan fastighetsägaren också säkerställa att endast rätt personer har åtkomst till postfacken. På så sätt kan man effektivt hantera åtkomsträttigheter och förhindra att obehöriga får tillgång. Detta bidrar till en hög nivå av säkerhet och trygghet för de boende.

Digitala leveransboxar är speciella lådor eller skåp som är utformade för att ta emot paketleveranser på ett säkert och bekvämt sätt. Dessa boxar används främst för online-beställningar och e-handelsleveranser, där kunderna kanske inte är hemma för att ta emot sina paket. När leveransen kommer kan budbilen placera paketet i leveransboxen istället för att lämna det utanför dörren, vilket minskar risken för stölder eller skador. Leveransboxar är även utrustade med digitala lås och notifikationssystem som informerar kunden om när paketet har levererats och hur det kan hämtas

Värdeskåp

Ett värdeskåp är en säkerhetslåda eller förvaringsenhet avsedd för att skydda värdefulla föremål, dokument, kontanter eller andra värdesaker från stöld, brand och oväntade händelser. Värdeskåp kommer i olika storlekar, former och säkerhetsnivåer för att möta olika behov och krav.

Porttelefoni

I dagens porttelefonisystem är GSM-lösningar alltmer vanliga, vilket möjliggör hantering av samtal via mobiltelefon. Det ger våra kunder enastående frihet och flexibilitet, och installationen blir smidig utan att orsaka större påverkan på lokalerna. I äldre fastigheter är porttelefonisystemet ofta kabelbaserat med en svarslur i varje lokal eller lägenhet. Vi har lång erfarenhet av att serva och underhålla sådana äldre system om reservdelar fortfarande finns tillgängliga.

Men vi förstår att tekniken ständigt utvecklas och att vissa äldre porttelefonisystem kan bli utdaterade och svåra att underhålla på grund av brist på reservdelar. Därför är vi alltid beredda att erbjuda den mest lämpade lösningen för våra kunder. Om ett äldre porttelefonisystem inte längre kan få tag på nödvändiga reservdelar, tar vi steget att byta ut systemet till en mer modern och hållbar lösning.

Vårt mål är att erbjuda våra kunder det bästa inom porttelefoni och säkerhetslösningar. Genom vår erfarenhet, expertis och engagemang kan vi garantera att våra kunder får högkvalitativa porttelefonisystem som passar deras specifika behov och krav. Oavsett om det handlar om moderna GSM-lösningar eller underhåll av äldre system, strävar vi alltid efter att leverera den mest tillförlitliga och användarvänliga lösningen för våra kunder.

Inbrottslarm

Ett effektivt inbrottslarm som syftar till att skydda människor och verksamheter måste alltid skräddarsys för att möta specifika försäkringskrav, behov och lokala förhållanden. Varje nytt projekt inleds därför med en noggrann analys av verksamheten, vilket ofta involverar besök på plats där vi kan formulera en grundläggande kravanalys. Vid dessa platsbesök kan våra erfarna larmtekniker utföra en omfattande riskanalys och identifiera eventuella riskzoner som kan behöva extra säkerhetsåtgärder. Både kravanalysen och riskanalysen ligger sedan till grund för våra rekommendationer och skapar en lösning som är optimerad för kundens unika situation.

När det skräddarsydda inbrottslarmet är installerat, genomför vi driftsättning och utbildar verksamhetens personal i hur man använder och underhåller systemet. Detta säkerställer att alla som är involverade i verksamheten är medvetna om hur man bäst utnyttjar larmets funktioner för att skydda sig mot potentiella hot.

Slutligen, efter installation och driftsättning, utfärdar vi ett anläggarintyg som fungerar som ett bevis på att inbrottslarmet har installerats och konfigurerats enligt gällande säkerhetsstandarder och krav. Anläggarintyget ger kunden försäkran om att inbrottslarmet uppfyller de fastställda larmklasserna och fungerar som det ska.

Genom att kombinera grundlig kravanalys, riskanalys och noggrann installation samt utbildning, kan vi erbjuda kunder en skräddarsydd och pålitlig inbrottslarm-lösning som ger ett högt skydd mot potentiella hot. Vi förstår vikten av att anpassa varje system efter unika behov och förhållanden, och vårt mål är att skapa en säkerhetslösning som ger kunderna trygghet och förtroende för deras verksamhet och människor.

Tillsammans med vår partner erbjuder vi skräddarsydda inbrottslarm för olika typer av verksamheter. Vårt sortiment omfattar inbrottslösningar för företag, butiker, restauranger och offentlig verksamhet. Med vår expertis och vår partners resurser kan vi erbjuda en omfattande och mångsidig lösning för att säkra olika typer av miljöer och skapa en tryggare och säkrare omgivning för våra kunder.

Brandlarm

Ett väl utformat brandlarm är en kritisk komponent för att säkerställa säkerheten för människor och skydda egendom i händelse av en brand. Som en del av vårt omfattande säkerhetsutbud erbjuder vi tillsammans med vår samarbetspartner professionell installation och kontinuerligt underhåll av brandlarmssystem. Vi förstår att varje kund har unika behov och förutsättningar, vi erbjuder därför skräddarsydda lösningar för både mindre företag och fastigheter samt mer komplexa anläggningar. 

Tillsammans med vår partner erbjuder vi årlig brandskyddskontroll. Det är en viktig och förebyggande åtgärd för att säkerställa att brandskyddssystemet och brandlarmet fungerar korrekt och effektivt. Genom att genomföra regelbundna kontroller kan potentiella fel och brister i systemet upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede, vilket minskar risken för eventuella brister när det verkligen behövs. 

Under den årliga brandskyddskontrollen genomgår brandskyddssystemet en omfattande inspektion, där tekniker och experter granskar och testar alla delar av systemet. Detta inkluderar brandlarm, branddetektorer, nödutgångar samt larmuppkoppling, eventuella felaktigheter eller brister dokumenteras och åtgärdsplaner sätts upp för att korrigera eventuella problem.

Övervakningskamera

Den ökande efterfrågan på säkerhetssystem med kameraövervakning är en tydlig indikation på att fler och fler människor inser vikten av att ha en pålitlig övervakningslösning för att skydda både människor och egendom. Kameraövervakning har blivit ett värdefullt verktyg för att säkerställa arbetsplatsens säkerhet och minska risken för olyckor, intrång, stölder och sabotage.

Tillsammans med vår partner levererar vi kameraövervakningssystem av hög kvalitet och som kan anpassas för olika behov, inklusive live-övervakning och inspelning av händelser. Dessutom erbjuder vi möjligheten att integrera kameraövervakningen med andra säkerhetssystem, såsom inbrottslarm och passersystem, för att skapa en omfattande och heltäckande säkerhetslösning. Vi kan tillhandahålla högkvalitativa kameraövervakningssystem för olika miljöer och verksamheter. Våra kameraövervakningslösningar är skräddarsydda för att möta specifika behov och krav för butiker, industrier, byggarbetsplatser och företagsägare.

Hosting (drift)

Med vår hostingtjänst får ert system en trygg och dedikerad plats på en av våra kraftfulla servrar. Dessa servrar är noga optimerade för att säkerställa bästa möjliga prestanda och tillgänglighet för ert system. Vi har även robusta säkerhetsåtgärder på plats för att skydda er data och förhindra obehörig åtkomst.

Som en del av vår hostinglösning tar vi hand om alla programvaruuppdateringar för ert system. Det innebär att ni alltid har tillgång till den senaste versionen av programvaran med de senaste funktionerna och säkerhetsförbättringarna. Vi övervakar också kontinuerligt systemet för att snabbt upptäcka och lösa eventuella problem som kan uppstå.

En annan fördel med vår hostingtjänst är att vi regelbundet säkerhetskopierar ert system. Detta garanterar att er data är säker och att ni kan återställa dem om det skulle inträffa något oväntat.

För företag som har särskilda säkerhets- eller efterlevnadskrav och därför föredrar att ha sitt passersystem på plats i sin egen infrastruktur erbjuder vi också möjligheten att ha systemet ”inhouse”. Vi förstår att olika företag har olika behov, och vi är flexibla nog att anpassa oss efter era specifika önskemål och krav.

Önskar ni veta mer, kontakta oss!